از خجالت مردن 1402/10/25 دوشنبه
آیا تابه‌حال احساس کرده‌اید که با فکر رفتن به یک جمع تپش قلب گرفته‌اید؟ آیا از ترس این‌که در موقعیت‌های اجتماعی قضاوت یا تحقیر شوید، دچار اضطراب شده‌اید؟ اضطراب اجتماعی و جمع‌هراسی تنها احساساتی منفی نیستند، بلکه موانعی در مقابل زندگی اجتماعی پررونقی هستند که شاید شایسته‌ی داشتنش باشید.
شوهر گناهکار 1402/10/25 دوشنبه
این نیز مثل هر چیز دیگری با یک انتخاب شروع شد، اگرچه چیزی نبود که آگاهانه برنامه‌ریزی شده باشد. احساس می‌کنم این موضوع زمانی اتفاق افتاد که من نگاه نمی‌کردم…

پیشنهاد ویژه